Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Báo cáoSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 40/BCLĐLĐ 29/06/2021 Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đen
2 36/BC-LĐLĐ 24/06/2021 Báo cáo tổng kết chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017.2021
3 26//BC-LĐLĐ 04/06/2021 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021 của LĐLĐ tỉnh
4 143/BC-TLĐ 03/06/2021 Báo cáo hoạt động tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2021 của TLĐ
5 18/BC-LĐLĐ 24/05/2021 Báo cáo công tác đẩy mạnh truyền thông Công đoàn
6 17/BC-LĐLĐ 13/05/2021 báo cáo kết quả triể khai thực hiện chương trình số 1563 của đoàn chủ tịch TLĐ về xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước
7 14/BC-LĐLĐ 04/05/2021 báo cáo kết quả hoạt động tháng 4 năm 2021
8 04-BC/ĐU 28/04/2021 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị Quyết số 01 và Chỉ thị số 01 của ĐUK về xây dựng văn hóa công sở, văn hóa DN
9 13/BC-LĐLĐ 14/04/2021 BC số 13 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 05 và CT số 20 về đổi mới nâng cao hiệu quả công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống tổ chức CĐ
10 11/BC-LĐLĐ 31/03/2021 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện NQ sô 08-NQ TW của Bộ chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thể dục thể thao
  3 4 5 6 7 8 9
Thống kê truy cập

Hôm nay : 1282

Tháng này : 35320

Tổng truy cập : 40004943