Công đoàn Hà Tĩnh

Loading...
Tổ chức

Đề án phát triển đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam

08-05-2020
ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

08-05-2020
Ngày 31/01/2020, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh banh hành Kế hoạch số 06 về "Nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS", Ban Biên tập Website đăng toàn văn nội dung này.

Công tác phát triển đoàn viên

08-05-2020
Ngày 22/5/2018, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành Nghị quyết số 02 về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, Ban biên tập Website Công đoàn Hà Tĩnh đăng toàn văn nội dung nghị quyết.
Công tác tổ chức của Công đoàn cơ sở

Công tác tổ chức của Công đoàn cơ sở

10-05-2019
Công tác tổ chức Công đoàn cơ sở
Những vấn đề cơ bản của Công đoàn Việt Nam

Những vấn đề cơ bản của Công đoàn Việt Nam

10-05-2019
Tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Công tác Tổ chức và hoạt động của Tổ Công đoàn

Công tác Tổ chức và hoạt động của Tổ Công đoàn

10-05-2019
Tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Kết quả thực hiện Kết luận số 80 của Ban Bí thư TW Đảng của tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh

Kết quả thực hiện Kết luận số 80 của Ban Bí thư TW Đảng của tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh

28-12-2016
Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29-7-2010 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) "Tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là...
Thống kê truy cập

Hôm nay : 263

Tháng này : 29019

Tổng truy cập : 42244485