Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Học tập và làm theo Bác
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng phẩm chất liêm, chính cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng phẩm chất liêm, chính cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

15-03-2023
TCCS - Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra quan điểm, yêu cầu về liêm, chính đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trên nhiều bình diện, ở nhiều tầng bậc; qua đó, thể hiện một trí tuệ uyên bác, tầm nhìn chiến lược sâu rộng, phẩm chất đạo đức mẫu mực của một lãnh tụ kiệt xuất. Hiện nay, những chỉ dẫn đó của...
Nhận diện và phê phán của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với “bệnh quan liêu” - ý nghĩa trong đấu tranh phòng, chống quan liêu hiện nay

Nhận diện và phê phán của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với “bệnh quan liêu” - ý nghĩa trong đấu tranh phòng, chống quan liêu hiện nay

28-01-2023
TCCS - Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân - mà một biểu hiện của nó chính là bệnh quan liêu, mệnh lệnh, độc đoán, chuyên quyền... trong đội ngũ cán bộ, đảng viên - vẫn tiếp tục soi sáng sự nghiệp cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay; góp phần xây dựng, chỉnh...
Học và làm theo Bác, Hà Tĩnh nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023

Học và làm theo Bác, Hà Tĩnh nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023

17-12-2022
Chủ đề học và làm theo Bác năm 2023 được tỉnh xác định là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH”.
Hà Tĩnh đạt giải xuất sắc Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hà Tĩnh đạt giải xuất sắc Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

25-10-2022
Ngoài một giải xuất sắc tập thể, Hà Tĩnh còn có 2 tác giả, nhóm tác giả đạt giải A và giải khuyến khích Cuộc thi Viết chính luận "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ II - năm 2022.
Hồ Chí Minh với tiêu chí cán bộ

Hồ Chí Minh với tiêu chí cán bộ

12-10-2021
Học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp đổi mới có nhiều nội dung, quan trọng và cốt lõi nhất là cán bộ. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; các tiêu chí cán bộ của Hồ Chí Minh rõ ràng, đầy đủ, sâu sắc, mang tính triết lý, có giá trị lớn trong sự...
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng tháng Tám

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng tháng Tám

20-08-2021
Thắng lợi Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, là mốc son chói lọi trong lịch sử ngàn năm của dân tộc.
 Ông Nguyễn Trọng Cầu - 96 tuổi đời, 72 tuổi Đảng - ở thôn Đình Cương, xã Trung Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) luôn sống và răn dạy con cháu thấm nhuần tinh thần tự học của Bác Hồ. Ông là người may mắn có 3 lần được gặp Bác.

Ông Nguyễn Trọng Cầu - 96 tuổi đời, 72 tuổi Đảng - ở thôn Đình Cương, xã Trung Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) luôn sống và răn dạy con cháu thấm nhuần tinh thần tự học của Bác Hồ. Ông là người may mắn có 3 lần được gặp Bác.

05-08-2021
Nhớ mãi kỷ niệm 3 lần được gặp Bác Hồ Ở tuổi 96, trong nhiều câu chuyện về cuộc đời của mình có lúc nhớ lúc quên thế nhưng khi nhắc đến những kỷ niệm gặp Bác Hồ, ông Nguyễn Trọng Cầu vẫn nhớ như in từng chi tiết.
Hà Tĩnh: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hà Tĩnh: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

22-07-2021
5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, xem đây là một...
Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

22-07-2021
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Hà Tĩnh – lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

Hà Tĩnh – lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

22-07-2021
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng, dần trở thành hành động...
  1 2 3 4 5
Thống kê truy cập

Hôm nay : 646

Tháng này : 33974

Tổng truy cập : 38230418