Công đoàn Hà Tĩnh

Loading...
Chuyên đề
Hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông

Hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông

22-08-2023
Ngày 14/8/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 4306/BGDĐT – NGCBQLGD (Công văn số 4306) về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông. Theo đó, Công văn 4306 hướng dẫn về quy định chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; quy định thời gian giữ...
Quy định mới về Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước

Quy định mới về Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước

21-08-2023
Ngày 14/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sau đây gọi là Nghị định 59/2023/NĐ-CP), trong đó có nhiều nội dung quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước.
Bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ 01/10/2023

Bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ 01/10/2023

09-08-2023
Ngày 8/8/2023, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự...
Từ 15/9/2023, cán bộ công chức viên chức bị xử lý kỷ luật sẽ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ

Từ 15/9/2023, cán bộ công chức viên chức bị xử lý kỷ luật sẽ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ

18-07-2023
Ngày 17/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
Quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã

Quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã

04-07-2023
Ngày 10/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổng hợp một số điểm mới của Nghị định 33/2023/NĐ-CP để đoàn viên, người lao động được biết.
Chính sách mới về lao động, tiền lương, công chức, tinh giản biên chế… có hiệu lực từ tháng 7/2023

Chính sách mới về lao động, tiền lương, công chức, tinh giản biên chế… có hiệu lực từ tháng 7/2023

29-06-2023
Tháng 7/2023, nhiều chính sách liên quan đến lao động, tiền lương, công chức, tinh giản biên chế… sẽ có hiệu lực. Ban Chính sách – Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổng hợp một số chính sách để đoàn viên, người lao động được biết.
Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng mới áp dụng từ ngày 30/7/2023

Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng mới áp dụng từ ngày 30/7/2023

22-06-2023
Ngày 15/6/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH, thay thế Thông tư số 36/2017/TT-BLĐTBXH, ban hành danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, cao đẳng.
Quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã

Quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã

12-06-2023
Ngày 10/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Nghị định này quy định về chức vụ, chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và...
Chính phủ ban hành quy định mới về tinh giản biên chế

Chính phủ ban hành quy định mới về tinh giản biên chế

06-06-2023
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023. Các chế độ chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030.
  2 3 4 5 6 7 8
Thống kê truy cập

Hôm nay : 211

Tháng này : 37068

Tổng truy cập : 45297631