Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân Hà Tĩnh vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn hoạt động

Đăng ngày 19-05-2020 09:46
416 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trên cơ sở vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp công nhân và căn cứ vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, với tư duy lý luận sắc bén và hành động thực tiễn cách mạng phong phú, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luận giải toàn diện những vấn đề cơ bản về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam; đây chính là kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

. . . . .
Thống kê truy cập

Hôm nay : 282

Tháng này : 28924

Tổng truy cập : 15138604