Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Liên đoàn Lao động tỉnh

Đoàn khảo sát tình hình giao, quản lý, sử dụng biên chế của Ban Tổ chức Trung ương và Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc tại LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 21-04-2023 13:58
757 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026; Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Sáng ngày 21/4/2023, Đoàn khảo sát tình hình quản lý, giao biên chế cán bộ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại Hà Tĩnh.

. . . . .
Thống kê truy cập

Hôm nay : 2857

Tháng này : 7141

Tổng truy cập : 41075622