Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Báo cáoSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 44/BC LĐLĐ 21/07/2022 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)
2 42/BC LĐ 21/07/2022 BC Sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 10c ngày 12-01-2017 của BCH TLĐ và CT số 04 ngày 03-3-2017 của ĐCT TLĐ
3 39/BC LĐLĐ 07/07/2022 Báo cáo kết quả các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022
4 37/BC LĐLĐ 04/07/2022 Báo cáo Sơ kết hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
5 32/BC LĐLĐ 21/06/2022 Báo cáo tổng kết thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội
6 27/BC LĐLĐ 10/06/2022 BC Sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
7 20/BC LĐLĐ 06/05/2022 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12b, Hội nghị lần thứ 10 BCH Tổng LĐLĐ VN về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
8 14//BC-LĐLĐ 23/03/2022 BS số 14 công tác đảm bảo trật tự ATGT 3 tháng đầu năm 2022
9 10//BC-LĐLĐ 28/02/2022 BC số 10 kết quả hoạt động tháng 02, nhiệm vụ tháng 3 năm 2022
10 87/BC-LĐLĐ 31/12/2021 Báo cáo số 87 tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
  1 2 3 4 5 6 7
Thống kê truy cập

Hôm nay : 1593

Tháng này : 5382

Tổng truy cập : 38824463