Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Quyết địnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 01/QĐ-CQ 27/11/2023 Quyết định kiện toàn hội đồng thi đua- khen thưởng cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh
2 01-QĐ/ĐĐ 22/11/2023 QĐ về việc ban hành Quy chế làm việc của Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2023-2028
3 34/QĐ-LĐLĐ 16/11/2023 Quyết định Vv Thành lập Hội đồng lương LĐLĐ tỉnh
4 29/QĐ-LĐLĐ 10/11/2023 Quyết định Kiện toàn BQL Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh
5 32/QĐ-LĐLĐ 10/11/2023 Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc PTĐV, thành lập CĐCS, nhiệm kỳ 2023-2028
6 31/QĐ-LĐLĐ 10/11/2023 Quyết định Vv Ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2023
7 30/QĐ-LĐLĐ 10/11/2023 Quyết định Vv Ban hành Quy chế làm việc của UBKT LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2023-2028
8 28/QĐ-LĐLĐ 10/11/2023 Quyết định Vv Thành lập tổ chỉnh lý tài liệu
9 25/QĐ-LĐLĐ 08/11/2023 Quyết định Vv Thành lập HĐ Tuyên truyền, tư vấn pháp luật của Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh
10 24/QĐ-LĐLĐ 08/11/2023 Quyết định Vv Thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023-2028
  1 2 3 4 5
Thống kê truy cập

Hôm nay : 79

Tháng này : 4341

Tổng truy cập : 41063768