Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Quyết địnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 42/QĐ-LĐLĐ 07/05/2020 QĐ số 42 Vv Ban hành Quy chế Khen thưởng của LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh
2 41/QĐ-LĐLĐ 04/05/2020 QĐ số 41 về việc bổ nhiệm cán bộ
3 1158/QĐ-LUBND 09/04/2020 QĐ 1158 của UBND tỉnh quy định về một số nội dung cụ thể về chế độ, trang thiết bị... phòng chống Covid-19
4 1317-QĐ/TU 17/03/2020 QĐ số 1317 Vv Thành lập BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh
5 25/QĐ-LĐLĐ 09/03/2020 QĐ Vv thành lập Ban Quản lý Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh HT
6 20/QĐ-LĐLĐ 02/03/2020 Quyết định Về việc thành lập và ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh HT
7 333/QĐ-TLĐ 28/02/2020 QĐ của TLĐ Ban hành Quy định về việc CĐ giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo
8 596/QĐ-UBND 18/02/2020 QĐ của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định HD thực hiện NQ số 150 ngày 17-7-2019 của HĐND tỉnh
9 552/QĐ-UBND 12/02/2020 QĐ số 552 Vv xếp loại thi đua năm 2019
10 174/QĐ-TLĐ 03/02/2020 Y sao số 06 QĐ số 174 của Tổng LĐLĐVN Vv Ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII)
  1 2
Thống kê truy cập

Hôm nay : 290

Tháng này : 28932

Tổng truy cập : 15138750