Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Hỏi đáp

Câu hỏi :
Chiều ngày 27/10, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Quang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và truyền thông về chính sách Dân số- Kế hoạch hóa gia đình.
Người hỏi: (Ngày hỏi:28/10/2021)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Ngày trả lời: 28/10/2021

Toàn cảnh Hội nghị

Tới dự, chỉ đạo và trực tiếp lên lớp có đồng chí Hà Thị Lê Na, Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ Công Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Trưởng phòng truyền thông Chi cục Dân số tỉnh. Ở huyện có đồng chí Nguyễn Sỹ Tiến, Huyện ủy viên, Phó Ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Anh Tuân, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện.

Đc Hà Thị Lê Na, Phó Trưởng ban TG-NC truyền đạt Nghị quyết 02-NQ/TW

Tại Hội nghị các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện đã được nghe đồng chí Hà Thị Lê Na, Phó Trưởng ban Tuyên giáo- Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh quán triệt nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tỉnh hình mới. Bằng vốn kiến thức phong phú và những liên hệ đa chiều, dẫn chứng thiết thực, đồng chí đã phân tích bối cảnh lịch sử ra đời Nghị quyết; những thành tựu đạt đạt được trong hơn 90 năm hình thành và phát triển cùng những khó khăn, thách thức đối với tổ chức Công đoàn hiện nay. Đồng thời, cung cấp những nội dung căn bản, cốt lõi của Nghị quyết 02 về quan điểm chỉ đạo của Đảng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và những định hướng khái quát để đưa nghị quyết vào hoạt động thực tiễn tại các cấp công đoàn.

Đc Nguyễn Trung Kiên, Trưởng phòng tuyên truyền Chi cục Dân số truyền đạt về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 

Hội nghị còn được nghe đồng chí Nguyễn Trung Kiên truyền đạt các nội dung liên đến chính sách Dân số- Kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới; về thực trạng và những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh Hà Tĩnh về công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Tài, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, triển khai Nghị quyết 02 và chuyên đề đến tận đoàn viên để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.


Current rating:
[Trở lại]
Thống kê truy cập

Hôm nay : 871

Tháng này : 67079

Tổng truy cập : 34351732