Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Hỏi đáp

Câu hỏi :
Doanh nghiệp đã 2 lần ký hợp đồng xác định thời hạn với tôi. Sau khi hết thời hạn, doanh nghiệp định ký thêm hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 năm với tôi. Cho tôi hỏi như vậy có đúng không? Xin cảm ơn.
Người hỏi: Lê Anh Tấn (Ngày hỏi:12/11/2020)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Vấn đề bạn hỏi, Hội đồng tuyên truyền, TVPL Công đoàn Hà Tĩnh trả lời như sau: Ngày trả lời: 12/11/2020

Căn cứ tại Điều 22 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định về loại hợp đồng lao động như sau:

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 1 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Như vậy, hợp đồng lao động xác định thời hạn chỉ được ký tối đa 2 lần.

Việc doanh nghiệp bạn định ký 3 lần hợp đồng lao động xác định thời hạn là vi phạm quy định của pháp luật.


Current rating:
[Trở lại]
Thống kê truy cập

Hôm nay : 160

Tháng này : 37561

Tổng truy cập : 21102911