Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 347/KH-UBND 23/09/2020 Ke hoach thuc hien chi thi 35 TTg về phòng chống lụt bão của UBND tỉnh
2 65/KH-TLĐ 22/09/2020 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ của TLĐ
3 106/2020/NĐ-CP 16/09/2020 Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
4 1054/STTTT-TTBCXB 16/09/2020 Hướng dẫn tiếp xúc và cung cấp thông tin báo chí
5 09/HD-TLĐ 10/09/2020 Hướng dẫn số 09 Thu KPCĐ khu vực SXKD qua tài khoản CĐVN mở tại NH Nông nghiệp và PTNT Việt Nam
6 60/BC-TLĐ 04/09/2020 Báo cáo hoạt động Công đoàn tháng 8 năm 2020 của TLĐ
7 310/KH-UBND 18/08/2020 Kế hoach dao tao, boi duong ngoai ngu 2019 - 2023 cho cán bộ công chức Hà Tĩnh
8 Số: 90/2020/NĐ-CP 17/08/2020 Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
9 2161/LĐTBXH-BHXH 30/07/2020 Hướng dẫn chế độ thai sản với lao động nam là người nước ngoài
10 16-KH/ĐĐTLĐ 30/06/2020 KH số 16 của TLĐ về Triển khai thực hiện TB số 160 ngày 15-01-2020 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CTXH
  1 2 3 4 5
Thống kê truy cập

Hôm nay : 730

Tháng này : 37380

Tổng truy cập : 15549904