Công đoàn Hà Tĩnh

Loading...
Báo cáoSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 67/BC-LĐLĐ 14/06/2024 BC sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
2 66/BC-LĐLĐ 12/06/2024 BC công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm 2024
3 65/BC-LĐLĐ 07/06/2024 Báo cáo kết quả thực hiện công tác chống tội phạm, phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2024 trong CNVCLĐ
4 62/BC-LĐLĐ 05/06/2024 BC kết quả thực hiện Luật phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2024
5 58/BC-LĐLĐ 22/05/2024 Báo cáo Sơ kết 5 năm Kết luận 49 Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xã hội học tập
6 59/BC-LĐLĐ 21/05/2024 BC số 59 sơ kết 05 thực hiện Nghị quyết số 03NQ-TLĐ về công tác cán bộ công đoàn trong tình hình mới
7 57/BC-LĐLĐ 15/05/2024 Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2023
8 02-BC/ĐĐ 14/05/2024 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người phát hiện, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí
9 55/BC-LĐLĐ 10/05/2024 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW và Quyết định số 416/QĐ-TTg về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
10 51/BC-LĐLĐ 02/05/2024 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Tổng Liên đoàn và Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội giai đoạn 2019-2023
  1 2 3 4 5
Thống kê truy cập

Hôm nay : 211

Tháng này : 37070

Tổng truy cập : 45297689